TVD là gì?

– Là giải pháp làm to và dài Dương Vật cho nam giới mà không cần thuốc. Thông qua các bài học online trên website http://lamtoduongvat.vn.
– Học viên sẽ được cấp user và password để đăng nhập vào website
– Là phương pháp độc quyền của anh Nguyễn Bá Toàn, đã được cấp chứng nhận Bản quyền tác giả, do Cục bản quyền tác giả – Bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp ngày 25 tháng 3 năm 2015
– Đây là chương trình do chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn và các chuyên gia của chương trình TVD xây dựng thông qua quá trình trải nghiệm thực tiễn của các chuyên gia tình dục.

Leave a Reply

Your email address will not be published.